Krak des Chevaliers

Het Krak des Chevaliers (“Kasteel van de Ridders”) is een versterkt kasteel dat zich in het huidige Syrië bevindt. Het staat bekend als de belangrijkste vesting van de militaire hospitaalridders, kruisvaarders die het Heilige Land op de moslims probeerden te heroveren. Daarmee is het Krak des Chevaliers een symbool geworden voor de kruistochten.

Geschiedenis

Zoals vaker het geval is, hebben er meerdere burchten gestaan op de plek van het kasteel. De eerste vestiging werd rond 1030 gebouwd door de Abbasiden, de toenmalige heersers van het gebied. Tijdens de Eerste Kruistocht (1096-1099) werd het kasteel belegerd en veroverd door de kruisridder Raymond van Toulouse.

Vijftig jaar later kwam het kasteel in het bezit van de hospitaalridders, fanatieke kruisvaarders die over permanente vestigingen beschikten in de Levant. Zij herbouwden het Krak des Chevaliers tot een machtige vestiging, van waaruit ze de streek beheersten en hun militaire expedities konden voorbereiden. Het iconische kasteel kende een uitstekende verdediging, en vele Europese kastelen zijn gebaseerd op het bouwplan van het Krak.

Na eeuwenlang geharrewar werd het grondgebied van de kruisvaarders steeds verder teruggedrongen. Het Krak was één van de laatste burchten van de ridders in het Heilige Land. Daarop belegerde de beroemde Saladin het kasteel, echter zonder succes. Uiteindelijk viel het kasteel in 1271, toen het – met een list – veroverd werd door de mamloekse sultan Baibars.

Inrichting en verdediging

Het Krak des Chevaliers is destijds gebouwd met het uitdrukkelijke doel om de kruisvaarders een bijna onverslaanbaar bastion te verschaffen. Met weinig soldaten moesten ze zich kunnen handhaven in een vijandige omgeving. Het kasteel ligt op een heuvel en is strategisch gepositioneerd. Het was groot genoeg om 2000 soldaten en 1000 strijdpaarden onderdak te bieden. De opslagkelders van het kasteel konden genoeg voorraden herbergen om een belegering van vijf jaar te doorstaan.

Het kasteel bestaat uit een buitenste muur van 9 meter hoog. Daarbinnen bevindt zich het eigenlijke kasteel, met muren van 3 meter dik en schuine, gladde wanden. De torens en muren zijn voorzien van kantelen en schietgaten voor boogschutters. Ook zijn er mezekouwen, van waaruit stenen en kokende olie op de belegeraars konden worden gegooid. Dankzij al deze elementen was het Krak des Chevaliers één van de best verdedigbare kastelen ter wereld.

Recente gebeurtenissen

Sinds 2006 staat het kasteel op de lijst van Werelderfgoed. Tot die tijd was het één van de best bewaard gebleven kastelen ter wereld. Het is in 2013 echter beschadigd geraakt als gevolg van een bombardement tijdens de Syrische burgeroorlog. Hoe groot de schade is, is niet bekend.